Vælgerforeninger

29. juni 2017

Der er 12 lokale vælgerforeninger i Thy. Vælgerforeningen er fundamentet i Venstres organisation. Som medlem er man knyttet til en lokal vælgerforening i forhold til sin bopæl. Det er i vælgerforeningen, at mange af Venstres aktiviteter finder sted. Der er ofte mere end én vælgerforening i en kommune. Hvor det er tilfældet, er vælgerforeningerne inden for kommunens område organiseret i en kommuneforening. Vælgerforeningen ledes af en bestyrelse som vælges på den årlige Generalforsamling. Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer.

  • Formanden
  • Næstformand
  • Kasserer
  • Menige bestyrelsesmedlemmer
  • Representant for VU samt LOF


Formanden vælges direkte på Generalforsamlingen og er valgt for 1 år ad gangen. Resten af bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og konstituerer sig selv på et et konstituerende bestyrelsesmøde senest 3 uger efter generalforsamlingen.
 
Nedenfor finder du en oversigt over Venstres lokale vælgerforeninger i Thy. Ved at trykke på dem, kan du se oplysninger om den pågældende forening

Sennels Venstre

29. juni 2017

Formand og Kasserer

Jørgen Østerby Pedersen

Gadegårdsparken 13

Sennels

7700 Thisted

Tlf. 6165 6649

mail:  [email protected]


Næstformand

Per Kortegaard Jensen

Lynggårdsvej 3

7700 Thisted

Tlf. 2344 3012

mail: [email protected]

Sekretær

Karen Smed Kristensen

Sennelsvej 68

Sennels

7700 Thisted

Tlf. 2980 9566 / 9798 6044

mail: [email protected]


Bestyrelsesmedlemmer
 
Hugo…

LÆS MERE

Sydthy Nord Venstre

29. juni 2017

Formand
Morten Bjerregaard
Svinget 11, Koldby
7752 Snedsted
Tlf.: 97 93 67 57
Mobil: 61 34 99 21
[email protected]


29…

LÆS MERE

Tømmerby-Lild Venstre

2. maj 2019

Formand
Børge Sørensen
Storkevej 8
7741 Frøstrup
Tlf. 2985 5097
[email protected]

Næstformand
Christian Østergaard Jensen
Gl. Aalborgvej 91
7741 Frøstrup
Tlf. 2426 0919
[email protected]

Kasserer
Jørgen Vigsø
Højstrupvej 25
7741 Frøstrup

2169…

LÆS MERE

hurup og omegns venstre

2. maj 2019

Formand

Alice Krabbe
Sindrupvej 15, Sindrup
7760 Hurup
Tlf: 2024 1138
Mail: [email protected]


Næstformand

Erik Worm Jensen

Gravenhøjvej 8, Boddum

7760 Hurup

4034 5370

[email protected]

 

Kasserer

Jan Østergaard
Ashøjgade 41
7760 Hurup
Tlf: 97953061 / 30951696
Mail: [email protected]


LÆS MERE

SydThy Venstre

9. maj 2019

Formand

Lars Steffensen

Kalkjærvej 15

7770 Vestervig

Tlf. 4055 5195

Mail: [email protected]


Næstformand

Kenneth Nees

Christianevej 5

7700 Vestervig

tlf. 8140 2874

Mail: [email protected]


Kasserer

Evald…

LÆS MERE

Thisted Venstre

9. maj 2019

Formand

Jonny Bækkel     

Hvidhøjvej 14

7700 Thisted

Mobil: 2031 1750

 

Næstformand

LÆS MERE

Vildsund Snedsted Venstre

27. juni 2019

Formand

Ken Søvsø
Langebeksvej 36
7700 Thisted

Tlf. 40 32 22 83 

Næstformand
Niels Henrik Hove
Knattrupvej 4 Sønderhå
7752 Snedsted
Tlf. 97939055
Mobil 28739055
[email protected]
LÆS MERE

NordVest Thy Venstre

4. juli 2019

Formand
Thomas Møller
Ballerumvej 267
7700 Thisted
Tlf. 97981755
Mobil. 40 88 57 55
[email protected]

Næstformand

Helmar Thonsgård
Buskkærvej 1
7700 Thisted
Tlf. 20 14 17 54
[email protected]

Kasserer
Lars…
LÆS MERE