Vælgerforeninger


Der er 12 lokale vælgerforeninger i Thy. Vælgerforeningen er fundamentet i Venstres organisation. Som medlem er man knyttet til en lokal vælgerforening i forhold til sin bopæl. Det er i vælgerforeningen, at mange af Venstres aktiviteter finder sted. Der er ofte mere end én vælgerforening i en kommune. Hvor det er tilfældet, er vælgerforeningerne inden for kommunens område organiseret i en kommuneforening. Vælgerforeningen ledes af en bestyrelse som vælges på den årlige Generalforsamling. Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer.

  • Formanden
  • Næstformand
  • Kasserer
  • Menige bestyrelsesmedlemmer
  • Representant for VU samt LOF


Formanden vælges direkte på Generalforsamlingen og er valgt for 1 år ad gangen. Resten af bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og konstituerer sig selv på et et konstituerende bestyrelsesmøde senest 3 uger efter generalforsamlingen.
 
Nedenfor finder du en oversigt over Venstres lokale vælgerforeninger i Thy. Ved at trykke på dem, kan du se oplysninger om den pågældende forening.