Vælgerforeninger

29. juni 2017

Der er 12 lokale vælgerforeninger i Thy. Vælgerforeningen er fundamentet i Venstres organisation. Som medlem er man knyttet til en lokal vælgerforening i forhold til sin bopæl. Det er i vælgerforeningen, at mange af Venstres aktiviteter finder sted. Der er ofte mere end én vælgerforening i en kommune. Hvor det er tilfældet, er vælgerforeningerne inden for kommunens område organiseret i en kommuneforening. Vælgerforeningen ledes af en bestyrelse som vælges på den årlige Generalforsamling. Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer.

  • Formanden
  • Næstformand
  • Kasserer
  • Menige bestyrelsesmedlemmer
  • Representant for VU samt LOF


Formanden vælges direkte på Generalforsamlingen og er valgt for 1 år ad gangen. Resten af bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og konstituerer sig selv på et et konstituerende bestyrelsesmøde senest 3 uger efter generalforsamlingen.
 
Nedenfor finder du en oversigt over Venstres lokale vælgerforeninger i Thy. Ved at trykke på dem, kan du se oplysninger om den pågældende forening

NordVest Thy Venstre

4. juli 2019

Formand
Thomas Møller
Ballerumvej 267
7700 Thisted
Tlf. 97981755
Mobil. 40 88 57 55
[email protected]

Næstformand

Helmar Thonsgård
Buskkærvej 1
7700 Thisted
Tlf. 20 14 17 54
[email protected]

Kasserer
Lars…
LÆS MERE