Folketingsmedlem

4. april 2019

Torsten Schack Pedersen

Lokesvej 4
4180 Sorø
Tlf. 33 37 45 63
[email protected]

www.torstenschack.dk

 

Et stærkere, tættere
og mere sammenhængende sundhedsvæsen

Det er helt afgørende for mig, at vi får retfærdighed og lighed ind i sundhedsbehandlingen. Det er ikke i orden, at en nordjyde i gennemsnit skal vente 2,5 uge længere på sin behandling end en midtjyde. Siden Venstre overtog regeringsmagten i 2015 har vi øget sundhedsbevillingerne med 6 mia. kr., og med den nye sundhedsaftale vil vi investere 8,5 mia. kr. EKSTRA i vores fælles nære sundhedsvæsen.

I sidste uge præsenterede regeringen sammen med Dansk Folkeparti den sundhedsaftale, som jeg også brugte nogle linjer på i sidste nyhedsbrev. 

Aftalen sender 117 mio. kr. til Thy og Mors sammen med en lovsikret overlevelsesblanket til Thisted Akutsygehus. Her vil vi tilknytte ét sundhedsfællesskab og ét patient- og pårørende råd til sygehuset. Derudover får Nordvestjylland 2 ekstra akutberedskaber og Nordjylland får 4 ekstra akutberedskaber. 

Helt som forventet bruger Mette Frederiksen lige nu megen medietid på at kritisere vores aftale. Socialdemokratiet vil ansætte 1.000 sygeplejersker, men ledigheden for sygeplejersker er tæt på 0. Derfor vil vi i stedet øge antallet af uddannelser med 2.000.

S vil oprette såkaldte nærhospitaler, som både patientforeningerne og lægerne advarer imod. Og så vil de tvinge nyuddannede læger til at flytte seks måneder til områder med lægemangel. Den vej vil vi ikke gå. 

Forskellene bliver (heldigvis) mere og mere tydelige, jo tættere vi nærmer os valgkamp. Men den største forskel er dog stadig finansieringen. Vi har en fuldt finansieret aftale på 8,5 mia. kr. Penge, vi har afsat på finansloven og fundet igennem vores stærke integrationspolitik. Reformen frigiver også en hel del administrative ressourcer.

Du kan læse mit indlæg i Limfjord Update 

her

. Hele aftalen kan du læse 

her

600 mio. kr. er bedre end ingenting

Infrastrukturaftalen kunne godt have været bedre! Den gode nyhed er, at der afsættes godt 600 mio. kr. til en igangsættelse af udbygningen af rute 26/34. Jeg havde naturligvis forventet mere, men nu er vi i gang. Samtidig er det vigtigt at understrege, at der ligger 5,6 mia. kr. i en pulje til yderligere opgraderinger af hovedlandevejsnettet. Og 1,5 mia. til bedre tilkørsler, ramper m.v. Og herfra går de første 100 mio. kr. til at opgradere krydset mellem rute 26 og rute 11 nord for Vildsund. 

Fra 

erhvervslivet på Mors

 er det også tilfredshed med, at vi er kommet i gang. Og at vi i fællesskab skal arbejde for at sikre flere penge til den nødvendige udbygning af hele strækningen af Hanstholm til Herning.

Fra infrastrukturplaner til digital infrastruktur
med Thy-Mors Energi

For nogle uger siden besøgte jeg Thy-Mors Energi. De har intet mindre end Danmarks bedste lærling! Jeg fik en god snak med den 22-årige økonomiassistent, Malte, HR-chef Diana og adm. direktør Lars Peter.

Et par dage senere vendte jeg tilbage for at snakke om dækningskrav og højhastighedsnet. Og i sidste uge kunne Thy-Mors Energi så løfte sløret for et samarbejde med Morsø Kommune, der skal gøre kommunen til landets første gigabit kommune. Det betyder, at internethastigheden og TV-signalet bliver i topklasse. Unge kan fremover læse via fjernstudier, og ingen virksomheder er begrænsede pga. dårligt net. Jeg glæder mig meget på kommunens vegne!

Danmark er og skal være en turismenation

I 2017 gav turismen 128 mia. kr. til den danske statskasse og skabte mere næsten 135.000 danske job. Men hvordan skal Mors (fortsat) være en attraktiv turistkommune? Det var omdrejningspunktet for torsdagens møde i Torvecafeen i Jesperhus Blomsterpark. Mors har allerede meget at byde på - og oveni det kommer nu 30 mio. kr. til østerklækkeriet og 19 mio. kr. til østerturisme. 

Men alt er ikke lutter blomster. De nuværende ca. 80 turismeaktører står over for en omlægning. Det Nationale Turistforum har anbefalet regeringen at koncentrere turismeindsatsen i 15-25 enheder. Thisted er allerede gået sammen med Jammerbugt og andre kommuner ved Vestkysten - derfor var der tvivl om, hvorvidt den enkelte kommune fortsat kan have sit eget turistkontor. Her var mit klare svar, at Mors sagtens kan gå enegang, og de kan sagtens bære opgaven alene!

Dansk fiskeri lider

... og det er der én simpel grund til - de politiske aftaler, der er indgået udenom regeringen skaber usikkerhed for erhvervet. 

Så klart var budskabet til Hanstholm Fiskeriforenings Generalforsamling i midten af marts. Jeg lagde hele min tale på 

Facebook

, fordi jeg gerne vil forklare min utilfredshed med en aftale, som Venstre er tvunget ind i:

"

Situationen med et flertal uden om regeringen var uholdbart, og derfor valgte vi i Venstre og regeringen at tilslutte os aftalen, selvom vi ikke kunne ændre på den, men indrømmet det fik bestemt ikke problemerne til at gå væk, for der eksisterer jo stadigt et flertal uden om regeringen, når det gælder fiskeripolitik

."

Valgkampen venter om hjørnet, og jeg frygter, at fiskeriet bliver taget som gidsler i ordkløverier om "kvotekonger" og andre floskler. Desværre er det ude af mine hænder, og det er kun noget, som vælgerne kan sætte en stopper for. 

Med venner som fjender

JSiden januar har jeg forsøgt at trække et svar ud af Socialdemokratiet omkring nedslidningsudspillet. Særligt Bjarne Lausten har lagt sig i selen for, at det her udspil er så godt som en hellige gral. Og i denne uge kunne 

Børsen

 fortælle, at hver femte i arbejdsstyrken svarende til godt 500.000 danskere regner med, at udspillet omfatter netop dem. Ifølge Venstres tal vil kun 2.800 personer få ret til tidligere pension med den plan, der ligger nu.

Modellen kan vise sig at blive en bombe under dansk økonomi. Så er klar er meldingen i hvert fald fra tidligere LO-formand, Harald Børsting i 

Finans

.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen holder i øjeblikket møder med Socialdemokratiet. Formålet er at finde en bred løsning for nedslidte danskere. Vi sigter efter at udvide kriterierne for, hvornår man skal tildeles en (senior)førtidspension. Mit håb er, at alle kan se bort fra partifarver for en stund, for vi kan ikke tillade os at lege politiske lege med nedslidte danskere.

Ytringsfriheden lever - for alle

Jeg er glad for, at jeg lever i Danmark, hvor vi har grundlovssikrede rettigheder til at ytre os. Derfor gik jeg også på gade sidste fredag sammen med min gode folketingskollega Lars Aslan Rasmussen. Vi demonstrerede imod det anti-demokrati, som særligt Hizb-ut-Tahrir står for. I min verden er det nemlig ret ironisk, at fanatiske islamister, der ønsker at afskaffe folkestyret, netop benyttede sin demokratiske ret.

På den anden side af os stod den ekstremt højrenationalistiske, koranafbrændende Rasmus Paludan fra Stram Kurs, der mener, at hans projekt netop værner om ytringsfriheden. Ekstremerne fik ordet denne dag. Jeg mener, at ekstremer skal have lov at være her, men vi skal også have lov til at bekæmpe dem i demokratiets navn.

Det er min mærkesag at forbedre og sikre erhvervlivets rammevilkår

Hvis Socialdemokratiet får magten efter valget, kommer der nemlig ingen forhøjelse af investorfradraget, ingen forhøjelse af aktiesparekontoen, arvesummer over 3 mio. kr. skal beskattes med 30 pct. og samtidigt er der fuld smæk på afgiften ved virksomhedarv. Den højeste skattesats for aktieindkomst igen skal være 45 pct. Det er til skade for dansk erhvervsliv.

Hertil kan man så føje en lille historie fra folketingssalen. Sidste forår pålagde S, DF, Enhedslisten, SF og Alternativet regeringen at ændre varebilsloven. Formålet var at bekæmpe sort arbejde, social dumping og illegal godstransport. Vi nedsatte et udvalg, der skulle undersøge påstanden. Den ene halvdel af udvalget anbefalede ordningen, den anden gjorde ikke. Aftalen er indgået af et flertal uden om regeringen, som uden at være sikre på, at det nytter noget, har stukket en regning på 60-70 mio. kr. i hånden på godstransportører. I omstillingsomkostninger vel at mærke. Dertil kommer 3,2 mio. kr. i løbende årlige omkostninger.

Nyt udviklingsmuligheder for campingpladser

I mandags trådte et nyt campingreglement i kraft. Nu må campingpladser uden for strandbeskyttelseslinjen opstille flere, større og højere hytter. Vi hæver den forholdsmæssige grænse for antal campinghytter per campingplads fra 20 pct. til 40 pct., og ophæver samtidigt det hidtidige loft for, at en campingplads max må have 60 hytter. Vi hæver også antallet af enhedspladser til vinteropbevaring og vintercampering fra 50 pct. til 70 pct. Sådan sikrer vi, at mulighederne for campering i vinterperioden bedre! 

Læs pressemeddelesen 

her

En æra for banditter i habitter er slut

2018 var et skandaleår i finanssektoren: Hvidvask, udbytteskat og Brittas svindel med satspuljemidler. Det skal have en ende - og det var et bredt flertal af folketingets partier heldigvis også med på. I sidste uge har vi indgået en aftale om, at økonomisk svindel og hvidvask straffes langt hårdere. Vi snakker bøder i milliardklassen. Vi har tilført Finanstilsynet flere ressourcer, så de kan udøve en langt mere håndfast kontrol med den finansielle sektor. 

Jeg taler videre i denne korte film på 

Facebook

                           

Finanslov er klar

Så er finansloven for 2019 på plads. Det er en aftale, der har Thy og Mors i sigte:

  • Morsø Gymnasium får et tiltrængt løft til budgettet på ½ mio. kr.
  • Nationalpark Thy får en årlig øremærkning på 9,2 mio. kr.
  • Kystsikringsindsatsen fordobles fremover
  • Sommerhusejere får afgiftslempelse på elvarmeregningen, svarende til 5.000 kr. årligt
  • Skrotpræmie på 2.000 kr. på brændeovne før år 2000
  • Lavere ølafgift
  • Og en VVM-undersøgelse af krydset mellem A11/26 ved Vildsund.

Ved siden af de her resultater kommer en mia. kr. til sundhedsindsatsen og psykiatrien. Pensionister får mulighed for at tjene mere ved siden af sin folkepension. Og så rykker vi kriminelle udlændinge væk fra lokalsamfundet omkring Kærhovedgård og ud på Lindholm. Med andre ord skaber aftalen tryghed.

Karen besøgte Thisted

Du kan se hele filmen 

her

.Venstres gruppeformand Karen Ellemann har rejst landet tyndt for at finde ud af, hvorfor så mange unge mennesker føler sig så pressede i hverdagen. Heldigvis lagde Karen også turen forbi Thisted. Sammen med 380 oplagte og ambitiøse unge mennesker fra EUC og STX snakkede vi om forskellen mellem 

præstationskultur

 og 

perfekthedskultur

. Vi talte også om påvirkningen fra sociale medier og værdien af nære relationer. 

Vi vil bruge de input, vi fik til at lave konkrete initiativer til ny ungdomspolitik.

Til kaffe hos Vognmand Filtenborg

Selvom en folketingspolitiker ikke har en reel jobbeskrivelse, vil jeg vove at påstå, at jobbet i allerhøjeste grad handler om at tage vare på lokalområdet og de eventuelle problemstillinger, danskerne står over for i sin hverdag. Derfor forsøger jeg hver mandag at komme på virksomhedsbesøg i Thy og på Mors. 

I denne måned har jeg bl.a. besøgt Bjørn Filtenborg, indehaver og ejer af Vognmand Filtenborg. Vi drøftede det kommende valg og blev enige om, at mere asfalt altid er at foretrække. Det er hermed noteret på listen over mærkesager til det kommende valg. 

Endelig kom reformen for det nye erhvervsfremmesystem!

Da jeg var erhvervsordfører første gang i 2010, satte jeg mig for at kortlægge det daværende erhvervsfremmesystem. Det var mere kompliceret end som så: Det strak sig over 5 ministerier og havde indgange alle steder. Der var i alt 216 operatører med 110 myndigheder og 30 koordinerende organer. 

Jeg fik en lille notits i regeringsgrundlaget i 2015: En forenklingsreform af erhvervsfremmesystemet. Det blev stemt igennem i sidste uge, og samtidigt fik Nykøbing sit helt eget erhvervshus. Jeg taler videre i videoen nedenfor.

Husk du kan følge med i 

Min Mening

 på hjemmesiden.

Fremtiden er grøn, men...

Alle partier i Folketinget trækker i én retning: I år 2050 er Danmark klimaneutral. Så langt, så godt.

Desværre måtte vi og Dansk Folkeparti se et solidt lovforslag, der ville fremme antallet af klimavenlige biler på vejene gå til grunde. Vi foreslog at fritage eldrevne køretøjer, pluginhybridbiler, brændselscelledrevne køretøjer og natur- og biogasdrevne biler med en værdi op til 400.000 kr. regristreringsafgiften i både 2019 og 2020. En samlet opposition stemte imod. Jeg synes desværre, det begynder at kradse lidt i ørene, når man så efterfølgende hører dem tale om den grønne førertrøjer hist og her. 

Vi skal værne om virksomhedernes vilkår

I Mette Frederiksens seneste valgoplæg "

Danmark er for lille til store forskelle

", forsikrer hun, at skatterne kommer flyvende imod erhvervslivet, hvis hun vinder nøglerne til Statsministeriet. Frederiksen peger selv på, at udspillet 'kun' vil ramme dem med lønindkomster over 10 mio. kr.

Jeg er som sådan ikke bekymret for de rige. Det er til gengæld ret problematisk, at investeringerne bliver sendt ud af Danmark med et fingerknips: Oplægget vil bl.a. aflyse den aktiesparekonto, regeringen sammen med DF og R sikrede sidste efterår. Behøver jeg at sige, at jeg er imod? 

Afslutningsvist vil jeg gerne ønske dig og dine en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

Når jeg kigger tilbage, har det været et travlt, men produktivt politisk år, der går på hæld. Venstre har taget vigtige skridt mod en bedre velfærd for de syge og ældre, fjernet bøvlede afgifter og investeret i en grøn fremtid. Foran venter to valg, og jeg glæder mig meget til folketingsvalgkampen. Jeg kan også allerede nu forsikre om, at jeg selvfølgelig vil fortsætte mit arbejde for de bedste rammevilkår i Thy og på Mors.De glædeligste julehilsner 

     Torsten Schack Pedersen

Følger du mig på 

Facebook

 og andre sociale medier?

Jeg gør meget ud af at komme ud i virkeligheden, derfor må du endelig slå på tråden, hvis du har en spændende virksomhed, jeg må besøge!

Send en mail til 

[email protected]

 eller ring til mig på 61624260. 

Valgkampen nærmer sig, og hvis du skulle have lyst til at give en hånd med i valgkampen, er du mere end velkommen til at kontakte 

[email protected]

.

/