Kommuneforeningen - Venstre i Thy


I kommuner med flere end én venstrevælgerforening er disse organiseret i en kommuneforening. Kommuneforeningen har som primær opgave at beskæftige sig med det kommunalpolitiske niveau. F.eks. forberede og gennemføre opstilling samt valg til kommunalbestyrelsen.

Kommuneforeningens bestyrelse består af:

  • 6 repræsentanter, direkte valgt på generalforsamlingen (se nedenfor)
  • Formænd for lokalafdelinger
  • Byrådsgruppen
  • Regionsmedlem
  • Folketingsmedlem
  • Representanter for LOF (se nedenfor)
  • Webmaster (Ikke valgt, ansat til opgaven) 


Bestyrelsen i kommuneforeningen i Thy


Forretningsudvalget


Formand (FU):

Viggo Madsen
Dollerupvej 4
7700 Thisted
Mobil 2144 6701
Mail: [email protected]

Næstformand (FU):

Morten Yde
Mobil: 2325 7152
[email protected]

Kasserer (FU):

Jane Hauerslev
Lupinvej 27
7700 Thisted
Mobil: 61612148
[email protected]

Sekretær FU:

Kristian Tilsted
Møllevænget 7
7760 Hurup
Tlf. 97 74 48 48
Mobil. 51 54 65 21
[email protected]

Øvrige FU medlemmer:


Henrik Melballe
9272 0412
[email protected]

Ida Rytter Jensen 

Palle Dybdahl 

 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:


Kristian Tilsted
Ida Rytter Jensen
Elsebeth Nielsen
Else Marie Holmens (Suppleant)

Revisorer: 
Leo Jensen
Gunnar Kjeldsen
Lars Steffensen (Suppleant)

LOF:

Irene Pedersen
Skyumvej 43, Vildsund
7700 Thisted
Tlf. 97 93 18 99
Mail: [email protected]