Kommuneforeningen - Venstre i Thy


I kommuner med flere end én venstrevælgerforening er disse organiseret i en kommuneforening. Kommuneforeningen har som primær opgave at beskæftige sig med det kommunalpolitiske niveau. F.eks. forberede og gennemføre opstilling samt valg til kommunalbestyrelsen.

Kommuneforeningens bestyrelse består af:

 • 6 repræsentanter, direkte valgt på generalforsamlingen (se nedenfor)
 • Formænd for lokalafdelinger
 • Byrådsgruppen
 • Regionsmedlem
 • Folketingsmedlem
 • Representanter for LOF (se nedenfor)
 • Webmaster (Ikke valgt, ansat til opgaven) 


Bestyrelsen i kommuneforeningen i Thy


Forretningsudvalget: 


Formand:

Viggo Madsen
Dollerupvej 4, 7700 Thisted
Mobil 21446701
Mail: [email protected]

Næstformand:

Morten Yde
Mobil: 23257152
[email protected]

Kasserer:

Ole gregersen 
Kærupvej 105, 7741 Frøstrup
[email protected]

Sekretær:

Kristian Tilsted
Møllevænget 7, 7760 Hurup
Tlf. 97744848
Mobil. 51546521
[email protected]

Øvrige forretningsudvalgsmedlemmer:

 • Ida Rytter Jensen
 • Henrik Melballe
  Tlf. 92720412
  [email protected]
 • Thomas Møller
  Bøgildvej 2, 7700 Thisted
  Tlf. 40885755

Øvrige direkte valgte bestyrelsesmedlemmer:

 • Palle Dybdahl (suppleant)
 • Else Marie Holmens 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer - valgt som formand for lokale vælgerforeninger:

 • Alice Jacobsen
 • Alice Krabbe
 • Johannes Kristensen
 • Morten Bjerregaard
 • Niels Henning Nielsen
 • Nils Kristen O. Christensen
 • Ole T. B. Olesen

Revisorer: 

 • Leo Jensen
 • Erik Harboe Larsen

Kredsbestyrelsen:

Europaudvalget:

Thomas Møller
Bøgildvej 2, 7700 Thisted
Tlf. 40885755

Regionsbestyrelse:

Alice Krabbe
Sindrupvej 15, Sindrup, 7760 Hurup
[email protected] 
Tlf. 20241138

LOF:

Irene Pedersen
Skyumvej 43, Vildsund, 7700 Thisted
Tlf. 97 93 18 99
Mail: [email protected]