kommune forening

12. september 2020

Kommuneforeningen - Venstre i Thy

I kommuner med flere end én venstrevælgerforening er disse organiseret i en kommuneforening. Kommuneforeningen har som primær opgave at beskæftige sig med det kommunalpolitiske niveau. F.eks. forberede og gennemføre opstilling samt valg til kommunalbestyrelsen.

Kommuneforeningens bestyrelse består af

  • 6 repræsentanter, direkte valgt på generalforsamlingen (se nedenfor)
  • Formænd for lokalafdelinger
  • Byrådsgruppen
  • Regionsmedlem
  • Folketingsmedlem
  • Representanter for LOF (se nedenfor)
  • Webmaster (Ikke valgt, ansat til opgaven) Jørgen Møller Larsen, Lupinvej 25, 7700 Thisted, tlf. 4252 4557, e-mail: [email protected]


Bestyrelsen

Forretningsudvalget

Formand  (FU)                                                                        

Viggo Madsen                                                                  

Dollerupvej 4                                                                                

7700 Thisted                                                                              

Mobil 2144 6701                                                                      

Mail: [email protected]

Næstformand   (FU)                                                                     

Morten Yde

Mobil: 2325 7152

[email protected]

Kasserer FU

Jane Hauerslev
Lupinvej 27
7700 Thisted
Mobil: 61612148
[email protected]

Sekretær FU

Kristian Tilsted
Møllevænget 7
7760 Hurup
Tlf. 97 74 48 48
Mobil. 51 54 65 21
[email protected]

Øvrige FU medlemmer

Henrik Melballe

9272 0412

[email protected]

Lars Steffensen

[email protected]

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Bent Sørensen                                                                            

Lien 34                                                                                        

Vester Vandet                                                                              

7700 Thisted                                                                                

Tlf 97977201                                                                                

mail. [email protected]


Tage Espersen                                                                            

Marianes vej 3                                                                              

7752 Snedsted                                                                              

Tlf. 97 93 14 29                                                                            

Mobil: 40 11 54 29                                                                        

[email protected]


Helmar Thonsgård                                                                        Buskkærvej 1                                                                                

7700 Thisted                                                                            

Tlf. 2014 1754

 

LOF

Irene Pedersen
Skyumvej 43, Vildsund                                                                  

7700 Thisted                                                                            

Tlf. 97 93 18 99                                                                          

Mail: [email protected]